Maklumat Pelayanan

 

INSPEKTORAT  KOTA  PONTIANAK

MAKLUMAT PELAYANAN “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG

TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

 

INSPEKTUR KOTA PONTIANAK,

 

 

SRI SUJIARTI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680215 199303 2 009